FEINES D'ESTIU OBLIGATÒRIES PER ALS SUSPESOS I EXAMEN DE RECUPERACIÓ DE SETEMBRE OBLIGATORI PER ALS SUSPESOS

A l'examen de recuperació de SETEMBRE de TECNOLOGIA DE PRIMER D'ESO, has de saber-te el que et demanen els següents enllaços. Cada enllaç t'informa del que has de saber de cadascun dels tres trimestres, i se't preguntarà de tots tres trimestres
D'altra banda, és obligatori que presentis respostes totes les qüestions amb bona presentació, copiant l'enunciat i engrapat.
Cal estudiar i realitzar les activitats dels tres trimestres encara que només n'hagis suspès un.
popstrap.com